Espai del comerciant >> Una altra informació d'interès per al comerciant >> Solució de conflictes entre empreses. L'Arbitratge Mercantil

El Consell Superior de Cambres de Comerç, a través de la Cort Espanyola d'Arbitratge, ha articulat un sistema extrajudicial i voluntari per a resoldre conflictes comercials entre empreses, d'acord amb les competències que li atorga l'art. 2.1 de la Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres Oficials Oficiales de Comerç, Indústria i Navegació.

La Cort Espanyola d'Arbitratge compta amb una xarxa de més de 40 Corts i Tribunals d'Arbitratge distribuïda en les diverses Cambres de Comerç, i pot realitzar arbitratges tant en dret com en equitat per a resoldre de forma definitiva les diferències que les parts en litigi li hagin sotmès.

Per a consultar les principals qüestions (procediments, terminis, despeses...) relacionades amb el funcionament de les Corts d'Arbitratge, punxeu aquí.

 

+info:

Secretaria de la Corte Española de Arbitraje, Ribera del Loira, 12.  C.P. 28042 - Madrid

Fax: 91 590 60 08

Tel. 91 590 69 16

E-Mail arbitraje@cscamaras.es


Solució de conflictes entre empreses: Arbitratge mercantil (261)

© 2023 - Ajuntament de Llucmajor