Espai del comerciant >> Fiscalitat >> L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Davant les modificacions produïdes a l'impost sobre el valor afegit per l'entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, hem considerat d'interès la introducció d'una sèrie d'informacions de cara a poder donar respostes a les qüestions que es puguin plantejar així com possibilitar un major coneixement sobre aquest Impost:


L'impost sobre valor afegit. IVA (226)

© 2023 - Ajuntament de Llucmajor